Czym jest rewalidacja?

wpis w: Aktualności | 0

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych (posiadający orzeczeni o potrzebie kształcenia specjalnego) objęci są zajęciami rewalidacyjnymi. Każdemu z uczniów, w myśl rozporządzenia  i orzeczenia o kształceniu specjalnym przysługują dwie godziny indywidualnych zajęć. Zajęcia rewalidacyjne w szkole prowadzi przede wszystkim p. Katarzyna Mrówka i p. Magdalena Jokiel, jak również każdy nauczyciel posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

 

Czym zatem jest rewalidacja?

Termin rewalidacja pochodzi od łacińskich słów re– znów, validus – mocny. Oznacza przywracanie człowiekowi pełnej sprawności. Jest procesem wychowawczym, z zaplanowanymi celami, uwzględniającym wiedzę teoretyczną i działanie skierowane na osobę niepełnosprawną: usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych.

Celem zajęć rewalidacyjnych nie jest wyrównywanie braków – jego celem jest stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim najlepsze.

W pracy terapeutycznej nie obowiązują żadne terminy ani rygory czasowe. Jedynym kryterium przejścia do następnego stopnia trudności są faktyczne osiągnięcia ucznia.

 

W swojej pracy nauczyciel wyznacza sobie następujące kierunki działań:

  • kompensowanie, czyli wyrównywanie przez zastępowanie,
  • maksymalne usprawnianie, rozwijanie tych wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej zaburzone,
  • optymalne korygowanie funkcji zaburzonych o dynamizowanie rozwoju dziecka.

 

Kierujemy się również zasadami, które nie odbiegają od zasad pedagogiki specjalnej, ale uwzględniają też specyfikę i charakter zajęć indywidualnych:

  • pełna indywidualizacja pracy z każdym dzieckiem
  • dostosowywanie czasu trwania poszczególnych ćwiczeń do wydolności dziecka
  • stawianie zadań dostosowanych do możliwości dziecka i zapewnienie warunków poprawnego wykonywania ćwiczeń
  • zapewnienie warunków do utrwalania prawidłowych umiejętności i likwidowania niekorzystnych nawyków
  • powolne, systematyczne przechodzenie od zadań łatwiejszych do trudniejszych, od prostych do bardziej złożonych
  • mobilizowanie dziecka do wykonywania zadań poprzez stosowanie różnorodnych form ćwiczeń, zachęcanie do pokonywania trudności.

Podczas zajęć, w myśl preferowanego obecnie nauczania całościowego, sytuacyjnego, zintegrowanego, poznawania wielozmysłowego łączymy różnorodne metody i techniki pracy, o ile ich zastosowanie jest zgodne z diagnozą pedagogiczną i przynosi określone korzyści dziecku. Dzięki temu zajęcia te są ciekawe i atrakcyjne dla dzieci.

 

Stale współpracujemy z Rodzicami, którzy pragną pomóc swojemu dziecku. Chętnie dzielimy się swoją wiedzą i przekazujemy Rodzicom wskazówki do pracy z dzieckiem w domu. Drodzy Rodzice bez Waszego wsparcia i zaangażowania nasza praca jest mniej efektywna. Wspólnie pozwólmy odnieść dziecku sukces.

 

Tekst opracowała: Iwona Zając