Zajęcia kółka przyrodniczego- soda oczyszczona w roli głównej.

Podczas zajęć pozalekcyjnych w październiku i listopadzie w ramach innowacji Odkrywanie przez eksperymentowanie uczniowie klas 5a, 4a, 4b wykonywali różne doświadczenia z soda oczyszczona w roli głównej. Poznali wówczas różne zastosowania sody w domu i kuchni oraz dowiedzieli się jak … Continued

Regulamin konkursu przyrodniczego „Ciekawi świata”- edycja 2021/2022

Regulamin projektu „Ciekawi świata”- innowacji przyrodniczo – informatycznej Cel innowacji jest rozbudzanie ciekawości i zainteresowań uczniów związanych ze światem przyrody, poszerzanie kompetencji cyfrowych uczniów oraz doskonalenie wyszukiwania i selekcjonowania potrzebnych informacji. Główne założenia udziału uczniów w projekcie: udział uczniów jest … Continued

Innowacja przyrodniczo- informatyczna- rok szkolny 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 w naszej szkole kontynuowana będzie innowacja pedagogiczna „Projekt ciekawi świata –  innowacja przyrodniczo- informatyczna”  o charakterze metodyczno- organizacyjnym. Innowacja  dotyczy  rozszerzenia nauczanych treści przyrodniczych  w zakresie biologii  i geografii oraz rozwinięcia kompetencji cyfrowych uczniów. Innowacja będzie … Continued

Innowacja pedagogiczna pt. „Krainy geograficzne Polski w zasięgu ręki”- lekcje geografii w klasach 5a i 5b.

W roku szkolnym 2021/2022 klasy 5a i 5b na lekcjach geografii będą realizowały innowację pedagogiczną o charakterze metodycznym  pt. „Krainy geograficzne Polski w zasięgu ręki”. Innowacja  dotyczy  porządkowania, poszerzenia i utrwalenie wiedzy geograficznej z zakresu tematów dotyczących krajobrazów Polski z … Continued

Zwiększ kontrast
Powiększ tekst