Kształtowanie świadomości fonologicznej u dzieci przedszkolnych i szkolnych.

Jednym z istotnych zadań oddziaływania dydaktyczno – wychowawczego wobec dzieci w wieku przedszkolnym jest przygotowanie ich do opanowania umiejętności czytania i pisania. Istota procesów czytania i pisania wiąże się z przetwarzaniem sekwencyjnym i symultanicznym informacji tj. z kolejnym kodowaniem następujących … Continued

„Posłuchaj o niedosłuchu…”

wpis w: Logopeda, Specjaliści | 0

Niedosłuch… – niedosłuch nie jest upośledzeniem umysłowym – dotyczy nie tylko ludzi w podeszłym wieku, lecz można się z nim urodzić oraz nabyć w młodym wieku – nie wyklucza możliwości porozumiewania się z ludźmi słyszącymi – przy zapewnieniu odpowiednich warunków … Continued

O terapii logopedycznej słów kilka…

wpis w: Logopeda, Specjaliści | 0

Dzięki skutecznej współpracy logopedy i rodziców dziecka, objętego terapią logopedyczną możemy uzyskać najlepsze efekty w terapii. Sukces w korekcji wady wymowy zależy zarówno od samego zaangażowania dziecka jak również od prowadzenia systematycznych ćwiczeń z rodzicem w domu. Niestety ale ćwiczenia … Continued

„Mutyzm wybiórczy”

wpis w: Logopeda, Specjaliści | 0

Październik miesiącem świadomości mutyzmu wybiórczego. …kiedy milczenie nie oznacza, że nie masz nic do powodzenia…   A oto kilka faktów:   Mutyzm wybiórczy (selektywny) – to zaburzenie wieku dziecięcego, które charakteryzuje się stałą niemożnością mówienia, w  wybranych sytuacjach społecznych, w … Continued

Ćwiczenia wspomagające rozwój mowy

wpis w: Logopeda, Specjaliści | 0

Rozwój mowy człowieka zaczyna się już w okresie prenatalnym (w czasie ciąży) a kończy około 6 roku życia, dlatego bardzo ważne jest umiejętne stymulowanie rozwoju mowy dziecka przez rodziców i najbliższe otoczenie. Środowisko ma niezwykle istotny wpływ na dorastanie małego … Continued

Zajęcia logopedyczne

wpis w: Logopeda, Specjaliści | 0

Na terenie szkoły prowadzona jest terapia logopedyczna, którą objęte są dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej, która w szczególności utrudnia im naukę szkolną. Pierwsze zajęcia logopedyczne rozpoczynają się pod koniec września i odbywają się systematycznie. Terapia jest organizowana w formie … Continued

Zwiększ kontrast
Powiększ tekst