Afryka- odpowiedzi rundy 3

Podaj nazwę cywilizacji lub kultury oraz w której części Afryki rozwinęła się.

  1. Kultura Nok-  (zachodnia Afryka)- kultura ludu zamieszkującego niegdyś tereny na południe od Sahary, między rzekami Niger i Benue (tereny dzisiejszej środkowej Nigerii).

2. Kultura Songhaj – (zachodnia Afryka)- Songhaj to średniowieczne państwo istniejące w VII-XVI w. na terenie zachodniej Afryki.

3. Cywilizacja Suahili– (wschodnia Afryka)- grupa kultur cywilizacji przedkolonialnej Afryki Wschodniej. W czasie swojego największego rozkwitu jej wpływy sięgały od Rogu Afryki (tereny dzisiejszej Somalii), aż po tereny północnego Mozambiku

4. Cywilizacja starożytnego Egiptu– (północno- wschodnia Afryka)- cywilizacja  starożytnego Bliskiego Wschodu, położona w północno-wschodniej Afryce w dolinie i delcie Nilu (z oazami Pustyni Libijskiej włącznie). W okresie największego rozkwitu (Nowe Państwo) obejmująca swoim zasięgiem także Nubię (Kusz) oraz Punt na południu, Syropalestynę (Retenu) na północnych rubieżach azjatyckich, oraz tereny libijskie na północnym zachodzie.

5. Imperium Monomotapa-  (południowo- wschodnia Afryka)- przedkolonialne państwo w Afryce południowo- wschodniej. Terytorium w szczytowym okresie rozwoju obejmowało tereny dorzecza Zambezi i Limpopo położone na terytorium dzisiejszego Zimbabwe, Malawi, Zambii, zachodniego Mozambiku i wschodniej Angoli. Stolicą państwa było Wielkie Zimbabwe.

6. Królestwo Benin lub Edo –(zachodnia Afryka)-  tradycyjne królestwo afrykańskie leżące na terenie stanu Edo w południowej części Nigerii.

7. Imperium Ghany-  (zachodnia Afryka)- średniowieczne państwo w zachodniej Afryce, które istniało w latach 750-1036 i było zlokalizowane w rejonie dzisiejszej południowo-wschodniej Mauretanii i części Mali.