Klasy I-III

wpis w: Wykaz podręczników | 0

Wykaz podręczników na rok szkolny 2021/2022 dla klasy I zgodny z wykazem podręczników MEN dopuszczonych do użytku szkolnego,  przeznaczonych do kształcenia ogólnego uwzględniających podstawę programową określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej … Continued

Klasa IV

wpis w: Wykaz podręczników | 0

Wykaz podręczników na rok szkolny 2021/2022 dla klasy IV zgodny z wykazem podręczników MEN dopuszczonych do użytku szkolnego,  przeznaczonych do kształcenia ogólnego uwzględniających podstawę programową określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej … Continued

Klasa V

wpis w: Wykaz podręczników | 0

Wykaz podręczników na rok szkolny 2021/2022 dla klasy V   zgodny z wykazem podręczników MEN dopuszczonych do użytku szkolnego,  przeznaczonych do kształcenia ogólnego uwzględniających podstawę programową określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy … Continued

Klasa VI

wpis w: Wykaz podręczników | 0

  Wykaz podręczników na rok szkolny 2021/2022dla klasy VI   zgodny z wykazem podręczników MEN dopuszczonych do użytku szkolnego,  przeznaczonych do kształcenia ogólnego uwzględniających podstawę programową określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia … Continued

Klasy VII

wpis w: Wykaz podręczników | 0

Wykaz podręczników na rok szkolny 2021/2022 dla klasy VII zgodny z wykazem podręczników MEN dopuszczonych do użytku szkolnego,  przeznaczonych do kształcenia ogólnego uwzględniających podstawę programową określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w … Continued

Klasy VIII

wpis w: Wykaz podręczników | 0

Wykaz podręczników na rok szkolny 2021/2022 dla klasy VIII zgodny z wykazem podręczników MEN dopuszczonych do użytku szkolnego,  przeznaczonych do kształcenia ogólnego uwzględniających podstawę programową określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w … Continued

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Powrót do zajęć jest możliwy w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. MEiN we współpracy z MZ i GIS przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. To zaktualizowane zalecenia, które dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice poznali m.in. … Continued

Zasady bezpieczeństwa w korzystaniu ze smartfonów, tabletów i komputerów dla dzieci i młodzieży.

wpis w: Aktualności | 0

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 przyniosła zmiany w wielu obszarach życia, w tym w działalności placówek oświatowych. W ostatnim czasie dominującą formą kształcenia uczniów stało się nauczanie zdalne wykorzystujące nowe technologie. Równie istotnym elementem w procesie nauczania jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i … Continued

Zwiększ kontrast
Powiększ tekst