2018.11.05- zajęcia przyrodnicze

Na zajęciach kółka przyrodniczego w dniu 5.11.2018r.  prowadziliśmy obserwacje na nowych mikroskopach w naszej nowej pracowni biologiczno- geograficznej „Ciekawi Świata”.

Tekst opracowała p. U. Ryś-Sowińska